• Odwiedziło nas: 159564 osób
 • Do końca roku: 308 dni
 • Do wakacji: 120 dni

Na kogo możesz liczyć w trudnych sytuacjach, kłopotach?

Pokaż wyniki
Logo BIP

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

FERIE NA SPORTOWO

 

W czasie ferii zimowych w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego organizują  zajęcia sportowe dla swoich podopiecznych w dniach 16-19 luty oraz 23-26 luty:

 

 • 9.00-10.30 dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VI
 • 10.30-12.00 dla uczniów gimnazjum

 

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy.          

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

                                                                i Komenda Policji w Ożarowie


 

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Tarłów przystąpiła do Programu Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem pływać" 2015r. Program ten przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach popularyzacji sportu wśród dzieci jest adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania.
Główne cele programu:
-nabycie przez dzieci umiejętności pływania,
-profilaktyka przeciwdziałania wadom postawy,
-zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
-wyrównywanie szans edukacyjnych w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, które nie posiadają krytej pływalni,
-edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

 

Program Powszechnej Nauki Pływania jest uzupełnieniem szkolnych zajęć ogólnorozwojowych i obejmie dużą część populacji dzieci w kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej uzdolnionych uczniów.

 

Zajęcia z nauki pływania, dzięki zagospodarowaniu wolnego czasu będą zapobiegać rozszerzającym się patologiom wśród młodego pokolenia . Program stworzy ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego, a ponadto umożliwi podniesienie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie.

 

W bezpłatnych zajęciach będą uczestniczyli uczniowie klasy II-III Szkoły Podstawowej w Tarłowie. Nauka pływania będzie prowadzona przez wykwalifikowanego instruktora na Pływalni ,,Neptun” w Ożarowie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych, 2 razy w tygodniu w okresie od marca do maja 2015 r . Pierwsze zajęcia już 3 marca.

 

 
Zaproszenie 


Serdecznie zapraszamy na zabawę choinkową dnia 7 lutego 2015 roku.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w godzinach 9.00-13.00, dla uczniów Gimnazjum od 15.00 do 19.00.


Samorząd uczniowski wraz z opiekunami.


ZAPROSZENIEDyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie ZSO w Tarłowie serdecznie zapraszają na Jasełka Bożonarodzeniowe.

Uroczystość odbędzie się dnia 19.12.2014 r, o godzinie 11.30 w budnyku szkoły.                                              

                                                       Organizatorzy 
 

14 LISTOPADA – DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

            Dnia 14 listopada od 10-ciu lat obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza. Uczniowie ZSO w Tarłowie włączyli się do akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka, organizując tego dnia marsz ulicami Tarłowa pod hasłem „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

            Dzieci mają szczególne prawo, by aktywnie obchodzić Dzień Czystego Powietrza. To one, ze względu na mały wzrost, najbardziej wdychają spaliny, a kobiety, które spodziewają się dziecka nie mogą uchronić rozwijającego się w nich życia przed niebezpiecznymi substancjami unoszącymi się w powietrzu.

W trakcie spalania śmieci w domowych piecach lub ogniskach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi:

-pył zawieszony (suchy),- tlenek węgla (CO), -związki chloru (HCL), -związki fluoru (HF), -tlenki azotu (NOx), -dwutlenek siarki (SO2), -a także metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom). Najgrożniejsze DLA ZDROWIA są  DIOKSYNY. Działanie DIOKSYN- cichego zabójcy jest podstępne i złowieszcze. Polega na uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Dioksyny to najbardziej szkodliwe i rakotwórcze  substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku, są one 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu!

 

Ulicami Tarłowa przeszedł barwny i głośny korowód, skandując głośno hasła przeciw paleniu śmieci. Uczniowie przygotowali transparenty z hasłami ekologicznymi  i maszerując w maskach zachęcali ludzi do dbania o środowisko w którym żyją. Na transparentach widniały hasła: „Palenie śmieci powoduje choroby płuc i raka”, „Kochasz dzieci nie pal śmieci” lub „Spalanie  1 kilograma PVC (butelki plastikowe, folie itp.) wytwarza aż 280 litrów gazowego chlorowodoru który nas zabija”. Dziewczęta i chłopcy z Klubu Wolontariusza poprzebierani za dzieci, rodziców i dziadków rozdawali  ulotki w sklepach i instytucjach na drodze przemarszu, jak  również spotykanym ludziom. Nasz „lekarz Maciek” mierzył przechodniom ciśnienie i u których stwierdził nieprawidłowości prosił o zadbanie o siebie. Na przodzie szła rodzina z małym dzieckiem w wózku- małym Damiankiem w asyście dziadków i licznego rodzeństwa.

 Młodzież edukowała siebie i dorosłych bawiąc się wybornie pod czujnym okiem wychowawców: Renaty Bartnik-kl.IV, Śpiewak Elżbiety-kl.Va, Minkiny Małgorzaty- kl. Vb, Kamińskiej Anny –kl.VI oraz Czesny Renaty, Czyż Ireny , Zaciery Anny i Andrzeja oraz szefowej Klubu Wolontariusza Miłek Anety . Akcję uczniów wsparły panie dyrektorki szkoły: Binkiewicz Ewelina i Lipowska Anna, uczestnicząc w pochodzie.

Do organizacji przemarszu włączyła się Komenda Powiatowa Policji w Opatowie oraz Komisariat Policji w Ożarowie. Nad bezpieczeństwem czuwali: sierżant sztabowy Łukasz Nowak oraz sierżant Piotr Sałata, którym serdecznie dziękujemy za profesjonalną i nieocenioną pomoc, dzięki nim nasze dzieci były bezpieczne.

Uczniowie mają nadzieję,  że udało im się zwrócić uwagę społeczności Tarłowa na problem palenia śmieci i nasze powietrze będzie czystsze, bo tylko razem możemy coś dobrego osiągnąć.Święto Niepodległości ważne dla uczniów ZSO w Tarłowie

 

 

 

     Dnia 11 listopada w kościele parafialnym w Tarłowie została odprawiona uroczysta msza w intencji Ojczyzny . W przebieg uroczystości aktywnie zaangażowali się nasi uczniowie : jak służba liturgiczna, schola i „strzelcy”. Przedstawiciele jednostki strzeleckiej przekazali na ręce Wójta Gminy Tarłów i proboszcza parafii „ Światełko Niepodległości”, które potem zostało przeniesione pod pomnik legionistów na cmentarz.

 

 

 

      Po mszy odbył się patriotyczny w wykonaniu Anny Seniuk- słowo, Anny Zagdańskiej – śpiew, Roberta Grudnia- organy oraz Anny Dreli, która wygłosiła komentarz historyczny. Można było wysłuchać przepięknych pieśni patriotycznych jak również doskonałej recytacji poezji związanej z odzyskaniem niepodległości. Artyści zachwycili wszystkich zebranych wykonaniem utworów. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

 

 

 

      Po wysłuchaniu koncertu wszyscy udali się na cmentarz, gdzie przedstawiciele władz złożyli wieńce pod pomnikiem legionistów.

 

 

 

       Należy pamiętać, o czym wspominali również wykonawcy, że Tarłów  to miejsce w którym w dniach 30 czerwca -2 lipca 1915 roku legioniści stoczyli zwycięski bój z oddziałami rosyjskimi. o tzw. Redutę Tarłowską. Reduta była silnie umocniona punktem usytuowanym w lesie zwanym Dąbrówką. W walkach wyróżnił się 1 batalion 1 Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem mjr E. Rydza-Śmigłego. Dnia 2 lipca 1929 roku bitwa została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie , napisem na jednej z tablic: „ TARŁÓW 20 VI- 2 VII 1915.

 

 

 

    Dla młodzieży naszej szkoły była to ważna lekcja historii, bo Ojczyzna niepodległa to wartość nieoceniona i należy o tym pamiętać nie tylko 11 listopada, ale każdego dnia.
ZAPROSZENIE


      W imieniu Wójta Gminy Tarłów p. Leszka Walczyka i proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Tarłowie ks. Mirosława Kosiora zapraszamy wszystkich do udziału uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

      Uroczystość ta odbędzie się dni 11 listopada 2014 roku w kościele pw. Świętej Trójcy w Tarłowie  o godzinie 12.


"Naszym patriotycznym obowiązkiem jest pamiętać o czasach i ludziach ,

dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju"
                                                                       Dyrekcja ZSO w Tarłowie 
 

„Pomagamy budować studnie w Sudanie woda to życie ”

 

 

 

Z  Inicjatywy edukacyjno-charytatywnej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Pomagamy budować studnie w Sudanie - woda to życie - makulatura na misje” dla uczczenia przez szkoły/placówki województwa świętokrzyskiego kanonizacji Jana Pawła II od kwietnia odbywa się w całym kraju zbiórka makulatury w szkołach, które chcą wspomóc ubogich, którym przyszło żyć w trudnych warunkach w  Sudanie Południowym. Jeden kilogram makulatury to aż 75 litrów wody dla Afryki. Szkoła w Tarłowie włączyła się w tę akcję charytatywną, a koordynatorem był pan Andrzej Zaciera. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarłowie  wzięli bardzo chętnie udział w tej akcji a szczególnie Klub Wolontariusza, ucząc się jak można pomagać innym, racjonalnie wykorzystać surowce wtórne i nie zatruwać środowiska, w którym żyjemy . Zbiórka makulatury- papier, książki, gazety, opakowania tekturowe- rozpoczęła się 1 kwietnia 2014 roku. Każdy kto chciał się włączyć w pomoc potrzebującym mógł przynosić makulaturę do szkoły. W akcję zaangażowali  się również: dyrekcja i pracownicy banków w Tarłowie, sklepy spożywcze i przemysłowe. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

    Właśnie zakończyła się zbiórka, w której zebrano dzięki ludziom o otwartych sercach 2500 kg makulatury. To duży sukces naszej tarłowskiej społeczności. Dwa kontenery załadowane po brzegi odjechały z placu szkolnego aby wspomóc potrzebujące dzieci, którym brakuje wody.  
Przed Świętem Zmarłych uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarłowie pamiętają o poległych żołnierzach oraz nauczycielach którzy odeszli.

            Uporządkowali groby legionistów oraz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, którzy leżą na tutejszym cmentarzu, grób żołnierzy węgierskich oraz Obelisk w Wólce Tarłowskiej upamiętnający pobyt Piłsudskiego w Tarłowie. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

            W tym roku uczniowie szkoły pamiętali o nauczycielach , którzy odeszli. Na parterze budynku samorząd uczniowski przygotował tablicę upamiętniającą nauczycieli którzy pracowali w tej szkole. Pojawiło się na niej ponad 20 nazwisk pedagogów, którzy tworzyli historię tej placówki i w niej pracowali przez wiele lat, a teraz spoczywają na różnych cmentarzach.

                                                   Dla nas uczniów bardzo ważna jest pamięć o tych , którzy odeszli.

 

         „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”


 

      Do 14 listopada 2014 r. w naszej szkole odbędzie się zbiórka zużytych lub uszkodzonych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.

 

 

 

Akcji patronuje Pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm

 

i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
Szkoły które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne.

 

Telefony (oraz propozycję haseł) można przynieść do opiekunów Samorządu Uczniowskiego – p. Anny Zaciery i  p. Ewy Białkowskiej. 

 

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

 

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.

 

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

                                                                                                                         DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ

Lepsza szkoła

 

 

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.  W tym programie biorą udział również uczniowie naszej szkoły. W roku szkolnym 2014/15 klasy IV - VI szkoły podstawowej oraz wszystkie  klasy gimnazjum. Uczniowie piszą trzy standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) tzw. Sesje z plusem, które dają nauczycielowi możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.
Nauczyciel pobiera indywidualizowane raporty, które:
• pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
• pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
• umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy, są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach.
W ramach tego projektu uczniowie klas szóstych będą pisać próbny sprawdzian.
 Również klasy trzecie gimnazjum będą uczestniczyć w próbnym egzaminie prowadzonym przez Lepszą szkołę.

 

 

 

       W roku szkolnym 2013/2014 odnotowaliśmy poprawę wyników egzaminu szóstoklasisty.

    W pozostałych klasach również z zadowoleniem odnotowaliśmy wzrost ambicji i systematyczności pracy uczniów. Wzrosło także zainteresowanie ze strony naszych uczniów książką. W szkolnej bibliotece częściej i chętniej pojawiali się uczniowie, aby wypożyczyć książkę, która niekoniecznie była obowiązkową lekturą szkolną.Pierwsze miejsce w rankingu czytelnictwa zdobyła uczennica SP Natalia Kurasińska, która w roku szkolnym 2013/14 wypożyczyła i przeczytała 68 książek. Fakty te bardzo cieszą nauczycieli i pragną , aby w obecnym roku szkolnym wyniki nauczania były jeszcze wyższe. 


               

 

„Pomagamy budować studnie w Sudanie ‐ woda to życie ”

 

 

 

Z  Inicjatywy edukacyjno-­‐charytatywnej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Pomagamy budować studnie w Sudanie -­‐ woda to życie -­‐ makulatura na misje” dla uczczenia przez szkoły/placówki województwa świętokrzyskiego kanonizacji Jana Pawła II od kwietnia odbywa się w całym kraju zbiórka makulatury w szkołach, które chcą wspomóc ubogich, którym przyszło żyć w trudnych warunkach w  Sudanie Południowym. Jeden kilogram makulatury to aż 75 litrów wody dla Afryki.

 

 

Szkoła w Tarłowie włączyła się w tę akcję charytatywną, a koordynatorem  jest pan Andrzej Zaciera. Uczniowie naszej szkoły wzięli bardzo chętnie udział w tej akcji a szczególnie Klub Wolontariusza, ucząc się jak można pomagać innym i racjonalnie wykorzystać surowce wtórne. Zbiórkę makulatury- papier, książki, gazety, opakowania tekturowe- rozpoczęliśmy 1 kwietnia 2014 roku. Każdy kto chciał się włączyć w pomoc potrzebującym mógł przynosić makulaturę do szkoły. Do akcji włączyli się również: dyrekcja i pracownicy banków w Tarłowie, sklepy spożywcze i przemysłowe. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

 Właśnie zakończyliśmy pierwszy etap zbiórki, w którym zebraliśmy dzięki ludziom o otwartych sercach 1280 kg makulatury.  Kontener załadowany po brzegi odjechał z placu szkolnego aby wspomóc potrzebujące dzieci, którym brakuje wody. Zapraszamy chętnych do włączenia się do akcji, gdyż jeszcze jesienią chcemy kontynuować  zbiórkę.

 

 


Dyrekcja  ZSO w Tarłowie 


dziękuje wszystkim pracownikom oświaty , uczniom ,


rodzicom i  przyjaciołom szkoły za współpracę w roku szkolnym 2013/2014 ,


życząc  jednocześnie udanych , spokojnych  i radosnych wakacji! 
 W ZSO w Tarłowie będzie organizowana półkolonia w dniach


28.07-08.08 .2014 r.


Prosimy zapisywać uczniów w sekretariacie szkoły ,  których


przynajmniej jedno z rodziców płaci składkę KRUS. 


Decydować będzie kolejność zgłoszeń gdyż jest


ograniczona ilość miejsc ( 30 ). 


 

 

 

Nadal aktualna jest zbiórka makulatury!


Zebraną makulaturę prosimy dostarczać do szkoły. 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 27.06.2014,  dla :


Gimnazjum - o godzinie 9.00


Szkoła podstawowa - o godzinie 10.30


Msza święta o godzinie 8.20 dla wszystkich 


Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'' Bezpieczny internet", "Bezpieczne wakacje"

 


W dniu 17.06.2014 roku odbyło sie w naszej szkole przedstawienie pt. " BEZPIECZNY INTERNET" dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej.

Przedstawienie przygotowały panie: Anna Kamińska , Agnieszka Letkiewicz oraz uczniowie klasy V. Oprawą dźwiękową zajął się pan Andrzej Zaciera.
Wśród gości zaproszonych była pani dyrektor Ewelina Binkiewicz, pani w-ce dyrektor Anna Lipowska , nauczyciele oraz funkcjonariusz Komendy Policji p. Łukasz Nowak. Po przedstawieniu pan policjant wygłosił pogadankę na temat – „Bezpiecznego korzystania z internetu i bezpieczeństwa w czasie wakacji”.

 

 

 SEJMIK EKOLOGICZNY 2014

 

„TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA W SZKOLE”

 

 

 

W edukacji zdrowotnej ludności poczesne miejsce zajmuje zdrowy styl życia. Główne czynniki zdrowego stylu życia to między innymi: ruch, higiena, racjonalne odżywianie, unikanie uzależnień, poszanowanie środowiska, umiejętność rozładowywania nadmiernego stresu, zgodne współżycie społeczne i inne.

 

Promując racjonalne odżywianie w naszej szkole został zorganizowany  „Tydzień Dobrego Chleba w Szkole”, który miał miejsce w dniach od 25 maja do 2 czerwca 2014 roku.  

 

Celem tej akcji było zwrócenie uwagi na zdrowotne właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się konsumpcję chleba, który oprócz niepowtarzalnego smaku i aromatu dostarcza wielu składników odżywczych, akcja ta niewątpliwie podniesie świadomość dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz wpływu diety na ich zdrowie. Organizując tę akcję i biorąc w niej udział przywracamy znaczenie symbolu chleba. Umacniamy szacunek dla niego i wszystkich ludzi przyczyniających się do jego powstania.

 

Ponieważ chleb jest podstawowym artykułem spożywczym, uznajemy że w pierwszej kolejności właśnie on powinien znaleźć się w centrum naszej uwagi.

 

Podczas akcji „Tygodnia Dobrego Chleba w Szkole” uczniowie szkoły podstawowej na godzinach wychowawczych pisali wiersze o chlebie, które zostały wyeksponowane na gazetce w świetlicy szkolnej. Na zajęciach świetlicowych młodsze dzieci kolorowały obrazki oraz rozwiązywały rebusy i krzyżówki związane z chlebem.

 

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie wiedzy o chlebie. Uczniowie konkurowali ze sobą w:

 

 1. rozpoznaniu zbóż na podstawie ich nasion
 2. rozwiązywaniu krzyżówki
 3. odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące historii chleba i sposobu jego wypieku
 4. rozwiązywaniu testu
 5. rozpoznawaniu zbóż  na rysunkach i podaniu ich nazw
 6. prawidłowym ułożeniu zdania z rozsypanki wyrazowej
 7. układaniu haseł związanych z chlebem i zdrowym odżywianiem

 

I MIEJSCE - „Niezapominajki” - Klasa IV b

 

 1. Klaudia Jaworska
 2. Iza Tuz
 3. Martyna Misztal 

 

II MIEJSCE -  „Przyrodnicze mózgi”  - Klasa IV a

 

 1. Kacper Maj
 2. Dawid Marzec
 3. Miłosz Adamski 

 

III MIEJSCE - „Zielone jaguary”  - Klasa IV b

 

 1. Kuba Wasilewski
 2. Hubert Kaczmarski
 3. Damian Sadaj

 

 

IV MIEJSCE - „Czterolistne koniczynki”  - Klasa IV a

 

 1. Weronika Stawiarska
 2. Eliza Górska
 3. Gabrysia Ciosek

 

 

Przeprowadzony został także konkurs pod hasłem „Nasze zdrowie - nasza wspólna sprawa”  dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Miał on na celu uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu nałogów – picia alkoholu, palenia papierosów zażywania narkotyków  na organizm człowieka oraz popularyzację problematyki ekologii i ochrony środowiska  jak również kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska.

 

Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny:

 

I MIEJSCE - Drużyna klasy V – dziewczęta:

 

 1. Klaudia Żywot
 2. Weronika Zwolińska
 3. Klara Pytlakowska

 

 

II MIEJSCE  ex aequo:

 

Drużyna klasy VI - chłopcy :

 

 1. Jakub Patyk
 2. Dawid Mizerski
 3. Mateusz Wojasiewicz

 

 

 Drużyna klasy VI – dziewczęta :

 

 1. Karolina Mazur
 2. Joanna Szymczyk
 3. Ewa Binkiewicz

 

 

 

III MIEJSCE - Drużyna z klasy V – chłopcy:

 

 

 1. Michał Pacierz
 2. Jakub Sołtykiewicz
 3. Kacper Majcher

 

 

Uczniowie wykazali  się dużą wiedzą i umiejętnością jej prezentowania. Poziom był niezwykle wyrównany, drużyny świetnie się zaprezentowały, a o zwycięstwie zdecydowała niewielka różnica punktów.

 

Spotkanie podsumowujące odbyło się 2 czerwca 2014r. Została przedstawiona prezentacja pokazująca przebieg konkursów, a uczniowie recytowali napisane przez siebie wiersze o chlebie.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy, które wręczyła im dyrektor szkoły Pani Ewelina Binkiewicz.

 

 

 

Organizatorzy:

 

Bartnik Renata

 

Główka Elżbieta

 

Granat Łucja

 

Urban Agnieszka

,, Jak dobrze twym dzieckiem być..”

 Dziękujemy mamo i tato.


Pod takim hasłem  dnia 25.05.2014r. i 26.05.2014r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodziny przygotowane przez Panią Annę Zaciera, Dorotę Soczewińską, Renatę Czesny i Jolantę Bukowską.

Dnia 25.05.2014r o godzinie 15.30 nasi uczniowie wystąpili dla swoich rodziców  w Kościele P.w. Świętej Trójcy  Tarłowie. Po akademii odbyła się uroczysta msza święta w intencji rodziców naszej parafii. Bezpośrednio po mszy dzieci wraz z rodzicami udały się na plac przy plebani gdzie odbył się piknik rodzinny. Dzieci były bardzo szczęśliwe w otoczeniu swoich rodziców i bawiły się do godzin wieczornych.

Dnia 26.05.2014r.  ten sam montaż słowno-muzyczny odbył się w budynku naszej szkoły. Na akademie zostali zaproszeni: Dyrekcja szkoły oraz goszczący tego dnia u nas wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Pan Wiesław Gruszka, grono pedagogiczne, oraz wszyscy uczniowie. Występ młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami. Pani dyrektor podziękowała za wzruszenia jakie towarzyszyły występom. Pan wizytator   wyraził swój podziw dla dziecięcych występów i życzył jeszcze wielu takich  w przyszłości.  

 

 

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 


W dniu 19.05.2014r. w naszej szkole odbyły się wybory komitetów do Parlamentu Europejskiego. Młodzież gimnazjalna mogła oddać swój głos na wybrany komitet podczas przerw lekcyjnych. Wybory zostały zorganizowane dzięki programowi Centrum Edukacji Obywatelskiej, której koordynatorem w naszej szkole jest pani Anna Kamińska. Komisja w składzie przewodnicząca- Anita Biernat, z-ca - Natalia Ruszkiewicz oraz członkowie- Natalia Czarnecka i Daria Grzelka spisali protokół gdzie najwięcej głosów uzyskał koalicyjny komitet wyborczy Europa Plus Twój Ruch- 18 głosów, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość- 15 głosów, Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia- 13 głosów, Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry- 8 głosów , Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina- 7 głosów, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke - 6 głosów, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy - 4 głosy, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 4 głosy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej -Unia Pracy -  1 głos ,Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP-0 głosów, Komitet Wyborczy Samoobrona - 0 głosów, Komitet Wyborczy Partia Zieloni - 0 głosów. W sumie oddanych głosów było 83 w tym głosów nieważnych było - 7.Bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży za udział w wyborach. 
„CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY CZŁOWIEK”


W tym roku nasza szkoła po raz drugi uczestniczyła w akcji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI przygotowanej  przez  Fundację Ekologiczną ARKA.

W 2014 roku tematem programu jest palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Głównym elementem akcji było pisanie przez uczniów tematycznych listów do dorosłych związanych z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym paleniem śmieci. Pisanie listów poprzedzone zostało lekcjami, na których uczniowie dowiedzieli się, jak groźne może być spalanie śmieci i jakie mogą być tego konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. W pisanie zaangażowali się uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej. Również w ramach akcji uczniowie klasy IVa i IVb szkoły podstawowej uprzątnęły teren w pobliżu szkoły oraz pobliski zagajnik.

 

 

 

 Zapraszamy młodzież gimnazjalną do udziału w wyborach do


Parlamentu Europejskiego już 19 maja-poniedziałek w godzinach od 9.00


do 14.00, które odbędą się w naszej szkole.   

Spółdzielnia Uczniowska

 

”Pszcz&oacu

czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej

 Dnia 17.01.2014r. w ZSO w Tarłowie odbyło się przedstawienie pt. ,, Szkolna Kasa Oszczędności uczy nas gospodarności, solidności, zaradności, wytrwałości ,, przygotowane przez uczniów klasy IV A i IVB pod kierunkiem p. Katarzyny Wożniak w ramach programu ,,Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym

czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |